Veel persaandacht voor MOMENTUM

In diverse media werd in de afgelopen periode aandacht besteedt aan MOMENTUM.

 

Ons Woensel blikt vooruit op MOMENTUM op 4 oktober in DomusDela  Eindhoven

Licht op Eindhoven -Dans en muziekavontuur in DomusDela

Roosendaalse  Bode MOMENTUM tijdens Roosendaal Danst!

Thuis In –  Dans- en muziekavontuur verbindt jong en oud

Roosendaals Pleijdooi  doet verslag van een van de repetities

 

 

 

 

KBO-PCOB Magazine – Dansen met Glanzende Ogen

 

 

KBO-PCOB Magazine geeft een prachtige impressie vaan de werking van de voorstelling Kijk in mijn Ogen

 

KBO-PCOB magazine – Dansen met Glanzende Ogen

 

 

 

Kennissynthese Kunst en Positieve Gezondheid

 

 

Kunst en positieve Gezondheid

Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen

 

De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning wordt in binnen- en buitenland breed wordt gedragen. De kennis erover is echter versnipperd.

In opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie de kennissynthese uit, waarvan dit rapport het verslag is. De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die in afstemming met stakeholders opgesteld gaat worden.

 

Kennissynthese kunst en positieve gezondheid

 

 

NieuwsbriefMogen wij uw e-mailadres noteren?