Kennissynthese Kunst en Positieve Gezondheid

 

 

Kunst en positieve Gezondheid

Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen

 

De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning wordt in binnen- en buitenland breed wordt gedragen. De kennis erover is echter versnipperd.

In opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie de kennissynthese uit, waarvan dit rapport het verslag is. De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die in afstemming met stakeholders opgesteld gaat worden.

 

Kennissynthese kunst en positieve gezondheid

 

 

NieuwsbriefMogen wij uw e-mailadres noteren?