ANBI

Stichting PRA is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

ANBI PRA muziektheater

 

Organisatiesamenstelling

 

– Artistiek Leider: Monique Masselink

 

– Voorzitter bestuur: Saskia van Grinsven 

– Penningmeester bestuur: Anneke Wilms
– Secretaris bestuur: Caroline Dokter

 

Het bestuur van de stichting verricht haar taken zonder daarvoor een beloning te ontvangen.

 

Alle medewerkers aan de projecten van PRA werken als zzp-er, stagiair of zijn vrijwilliger. Er is niemand (vast) in dienst van de stichting.

 

Beleidsplan en jaarverslagen

 

Jaarverslag PRA 2017

ANBI jaarrekening 2017 Stichting PRA

Hoofdlijnen actuele beleidsplan PRA 2017-2020

PRA Muziektheater Jaarverslag 2016

Overzicht baten en lasten PRA 2016

PRA Muziektheater Jaarverslag 2015

Overzicht baten en lasten PRA 2015

 

PRA gegevens

 

PRA Muziektheater

Reguliersgracht 26

1017 LS Amsterdam

 

Kamer van Koophandel: 41217165

RSIN : 8062.67264

IBAN: NL84 TRIO 0338 6458 96